ROZKŁAD JAZDY

HR bez granic

            Dotychczasowe rozwiązania biznesowe w zakresie zarządzania procesami rekrutacyjnymi – biorąc pod uwagę niezwykle intensywną dynamikę zmian dzisiejszego rynku pracy – zdają się tracić na skuteczności. Decentralizacja biznesu poprzez rozproszenie działań na filie, które są otwierane w strategicznych punktach kraju, jest niewystarczająca. Wprowadzenie elastycznych form prowadzenia procesów rekrutacyjnych, adekwatnych do kierunku dyslokacji biznesu zleceniodawcy może otwierać szereg nowatorskich oraz efektywnych rozwiązań. Outsourcing i leasing pracowniczy pozwalają wypracować wiele narzędzi, które umożliwią bezpośrednie dotarcie do pracownika. Niemniej wydają się być one najlepszym rozwiązaniem w szczególności dla przedsiębiorstw posiadających np. sieci sklepów, czy zakładów produkcyjnych rozsianych po różnych województwach w całym kraju. Dodatkowo, posiadanie stacjonarnego zespołu rekrutacyjnego w głównej siedzibie firmy może się okazać mało skuteczne, lub nawet – w niektórych przypadkach – bezzasadne. W związku z powyższym ciekawą odpowiedzią, na wciąż pojawiające się potrzeby ukierunkowanego na kandydata rynku pracy, może być mobilne biuro.