REKRUTOWÓZ

czyli HR bez granic

Logo-WCDI-podst 1000x1000.png
Rekrutowóz_A_v2.jpg

            Dotychczasowe rozwiązania biznesowe w zakresie zarządzania procesami rekrutacyjnymi – biorąc pod uwagę niezwykle intensywną dynamikę zmian dzisiejszego rynku pracy – zdają się tracić na skuteczności. Decentralizacja biznesu poprzez rozproszenie działań na filie, które są otwierane w strategicznych punktach kraju, jest niewystarczająca. Wprowadzenie elastycznych form prowadzenia procesów rekrutacyjnych, adekwatnych do kierunku dyslokacji biznesu zleceniodawcy może otwierać szereg nowatorskich oraz efektywnych rozwiązań. Outsourcingi leasing pracowniczy pozwalają wypracować wiele narzędzi, które umożliwią bezpośrednie dotarcie do pracownika. Niemniej wydają się być one najlepszym rozwiązaniem w szczególności dla przedsiębiorstw posiadających np. sieci sklepów, czy zakładów produkcyjnych rozsianych po różnych województwach w całym kraju. Dodatkowo, posiadanie stacjonarnego zespołu rekrutacyjnego w głównej siedzibie firmy może się okazać mało skuteczne, lub nawet – w niektórych przypadkach – bezzasadne. W związku z powyższym ciekawą odpowiedzią, na wciąż pojawiające się potrzeby ukierunkowanego na kandydata rynku pracy, może być mobilne biuro.

Elastyczność, elegancja, branding

– strategiczne podejście do employer brandingu

            Rozpoznanie oraz zdefiniowanie potrzeb, czy też oczekiwań potencjalnych pracowników winno prowadzić do zainicjowania adekwatnych działań. Pierwszym krokiem wykonanym przez agencje pracy może być skrócenie dystansu - tak na poziomie dosłownym jak również symbolicznym – który stoi na przeszkodzie do budowania korzystnej relacji z kandydatem.

Czytamy, że w marketingu rekrutacyjnym będzie można zaobserwować coraz większą transparentność organizacji. Będzie się to przejawiać choćby pokazywaniem autentycznej kultury organizacyjnej. Dlatego uważamy, że zastąpienie tymczasowego, stacjonarnego biura w terenie reprezentacyjnym, wygodnym pojazdem może mieć niezwykle pozytywny wpływ nie tylko na komunikację z potencjalnym pracownikiem, ale również pozwala na budowanie autentyczności zaufania (i?) do marki. Specjalnie przygotowany do tego zadania Rekrutowóz pozwala na zaprezentowanie standardów firmy w dowolnym miejscu i dogodnym czasie. Gwarantuje elastyczność bez utraty jakości oficjalnych standardów marki. Dążymy do stworzenia przytulnej atmosfery wewnątrz pojazdu stawiając na wygodę i standardy obsługi stosowane w oficjalnym, stacjonarnym biurze. Oznacza to również, że staramy się w pełni wykorzystać możliwości płynące z nieograniczonego przemieszczania się. Upowszechniająca się automatyzacja oraz digitalizacja procesów rekrutacyjnych niejako oddala nas od żywego kontaktu z kandydatami. Forma bezpośredniej komunikacji z potencjalnym pracownikiem w postaci spotkania w naszym mobilnym biurze pozwala na nadanie transparentności i autentyczności tej relacji. Inne prognozy, które są zapowiadane na ten rok mówią o postępującej transparentności na rynku pracy. Aby prowadzić skuteczne rekrutacje, pracodawcy będą musieli postawić na większą otwartość w relacjach z kandydatami. W procesach rekrutacyjnych cały czas brakuje wymiany informacji. Pracodawcy nie wiedzą z jakiego powodu kandydaci nie aplikują zaś kandydaci, dlaczego nie są zapraszani do kolejnego etapu. W 2018 roku priorytetem będzie położenie akcentów właśnie na wymianę informacji zwrotnych i komunikację między rekruterami a kandydatami oraz na większą transparentność całego procesu rekrutacyjnego. Pragniemy zatem zaoferować naszym kandydatom lepszy i bardziej sprawny feedback. Osiągnięcie takiego systemu działania nie byłoby możliwe bez otwartej, uważnej postawy względem nich. Staramy się nie zamykać, czy ukrywać w przestrzeni biurowej. Rekruterzy natomiast przestają być anonimowi, co jest niezwykle istotne w początkowym etapie pozyskiwania pracownika. Nasz Rekrutowóz umożliwia ekspozycję marki dzięki żywym i autentycznym postaciom, nowoczesnemu biznesowemu samochodowi oraz reprezentacyjnym ukazaniem nowatorskiego zaplecza technicznego, które jest niezbędne do prowadzenia działań kadrowych w dzisiejszym zarządzaniu.

            Obecny stan rynku pracownika nosi znamiona przesytu – płynne przechodzenie z jednego sektora zatrudnienia do innego nie stanowi już takich trudności. Oznacza to, że dotarcie do najlepszych kandydatów jest znacznie bardziej skomplikowane. Przesuwanie, czy też upłynnianie granic związanych z metodami prowadzenia procesów rekrutacyjnych pozwala na poszerzenie pola działania poprzez przejęcie inicjatywy. Wówczas nawiązanie relacji z kandydatami o pożądanych kwalifikacjach pozostaje niemalże całkowicie pozbawione ryzyka niepowodzenia w początkowych fazach procesu. Dzięki zastosowaniu rekrutowozu bariera geograficzna lub ograniczone zaufanie do firmy, po stronie potencjalnego pracownika, nie stanowią już przeszkody. Możliwość bezpośredniego spotkania, niezależnie od miejsca zamieszkania, może wpłynąć bardzo korzystnie na optykę kandydata dotyczącą zjawiska rekrutacji w ogóle.

Technologia – rozwiązania mobilne & online

            Narzędzia, które są dostępne dzisiaj oraz determinują kierunki rozwoju outsourcingu HR wydają się być ważną składową podczas zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Pytanie – czy są wystarczające? Jedną z propozycji jest elektroniczna ewidencja i organizacja pracy. Łatwy dostęp do aplikacji w urządzeniu mobilnym wprowadza zupełnie nową jakość w komunikacji i organizacji pracy. Pozwala przechowywać najważniejsze informacje w jednym miejscu i zautomatyzować cały proces. Obieg dokumentów zostaje wówczas uproszczony i skrócony do minimum. Kolejnym czynnikiem ułatwiającym rozwój outsourcingu wydaje się być prowadzenie wideorekrutacji.  Za jej pomocą zatrudnianie pracowników z dowolnej części kraju nie stanowi żadnego problemu. Rekrutacja online to nie tylko trend i wyznacznik każdej nowoczesnej firmy, lecz także szereg korzyści, tj. zmniejszenie kosztów procesu rekrutacyjnego, krótszy czas weryfikacji aplikacji kandydatów oraz możliwość globalnego zatrudniania. Kandydaci biorący udział w wideorekrutacji otrzymują przygotowany wcześniej zestaw pytań, na które udzielają odpowiedzi w wybranym przez siebie momencie. Pracodawcy zyskują łatwy dostęp do nagrań ułatwiających podjęcie decyzji o zaproszeniu konkretnej osoby na dalszy etap rekrutacji. My natomiast proponujemy swego rodzaju fuzję wyżej wymienionych narzędzi – jest to bowiem nowe, nietuzinkowe rozwiązanie w postaci specjalnie przygotowanego, mobilnego biura rekrutacyjnego. Posiada ono również zaplecze w postaci cyfrowej bazy kandydatów, do której dostęp możemy uzyskać za pomocą niemalże każdego urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Synchronizacja danych z pracownikami biurowymi w siedzibie głównej pozwala na korzystanie z merytorycznego i technicznego wsparcia tak, by przeprowadzany proces był jeszcze bardziej efektywny i profesjonalny. Dzięki temu mobilny zespół rekruterów jest zawsze przygotowany do każdej rozmowy. W każdej chwili możemy również zasięgnąć niezbędnych informacji z innych działów siedziby głównej naszej firmy – biuro jest „pod ręką” niezależnie od miejsca, w którym umawiamy się danym kandydatem. Rozumiana przez nas zatem mobilność oznacza małe, sprawnie przemieszczające się biuro, które korzysta z zaplecza dużej instytucji. Takie rozwiązanie pozwala także na dostęp do aktualnych informacji na temat ofert, kontrahentów czy warunków pracy podczas prowadzenia procesów rekrutacyjnych w terenie. Możemy również, wspólnie z kandydatem, dokonywać porównania ofert konkurencyjnych agencji, czyniąc to „na żywo”. „Nasza” mobilność odnosi się do płaszczyzny komunikacji drogowej, jak i wolności korzystania z profesjonalnych rozwiązań biznesowych tradycyjnie uznawanych za biurowe, w dowolnym miejscu w Polsce, Europie czy na świecie. Niezwykle dogodnym aspektem takiego działania może być inicjowanie procesu przebiegu dokumentów już z miejsca pracy Rekrutowozu - dzięki bezpiecznym, współdzielonym narzędziom online.

Do zobaczenia w Twoim mieście!

            Wychodzenie naprzeciw potrzebom kandydatów w obrębie wciąż zmieniającego się rynku pracy jest zadaniem niezwykle trudnym, ale jakże istotnym. Sprawia, że przebieg procesów rekrutacyjnych przybiera jeszcze bardziej ludzką, autentyczną i profesjonalną formę. Przekierowanie digitalizacji na wsparcie pracownika biurowego, a nie dążenie do jego zastąpienia przybliża nas do spotkania. Spotkajmy się w Twoim mieście, porozmawiajmy o pracy. Do zobaczenia.

Logo-WCDI-podst 1000x1000.png

We Can Do HR Sp. z o.o.

Twoja agencja pracy